EVENIMENTE SI ACTIUNI ATTR


ATTR urmareste in permanenta organizarea de dezbateri profesionale, conferinte, simpozioane, colocvii, pentru realizarea unui larg schimb de experienta si informare in domeniile de specialitate tehnico-stiintifica sau cu tematica de interes general.

Unul dintre principalele obiective ale ATTR este de a dezvolta relatiile de colaborare cu alte asociatii de turnatorie din lume, organizarea de congrese, reuniuni si alte manifestari tehnico-economice cu prezenta internationala si participarea activa la manifestari similare din strainatate.

Prezenta sectiune include manifestarile organizate de ATTR si cele la care ATTR este co-organizator, ca si evenimentele majore de interes, interne si externe.

Un alt obiectiv important este realizarea de actiuni de pregatire, perfectionare si specializare a cadrelor tehnice si economice si sprijinirea invatamantului superior de specialitate.

  • EVENIMENTE INTERNE:
    1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012