A 16-A CONFERINTA NATIONALA DE TURNATORIE
6-8.06.2001, Ploiesti

Adunarea Generala ATTR

Prof.I.Riposan - Presedinte ATTR


ASOCIATIA TEHNICA DE TURNATORIE DIN ROMANIA (ATTR) a organizat in colaborare cu S.C.UZTEL SA Ploiesti, in perioada 6-8.06.2001 cea de a XVI-a CONFERINTA NATIONALA DE TURNATORIE insotita de EXPOZITIE, ambele cu participare internationala.

La lucrarile conferintei au luat parte 207 participanti din 101societati comerciale, institutii de cercetare, proiectare si invatamant superior ca si din Italia, Anglia, Germania, Austria, Slovacia.
Au fost abordate problemele de baza ale industriei de turnatorie, referitoare la echipamente, utilaje si tehnologii, probleme de mediu si ecologie, producerea si utilizarea fontelor, otelurilor si aliajelor neferoase performante, controlul turnarii si solidificarii in cadrul a 30 lucrari de specialitate, prezentate in plenul conferintei ca si intr-o sesiune poster.


Lucrarile prezentate s-au incadrat in urmatoarele domenii: CERCETARE-DEZVOLTARE
 • INTEC-Bucuresti
 • IPSC-Brasov
ELABORARE
 • Cuptoare inductie
  • CALAMARI - Italia
  • INDUCTRO Bucuresti
  • AAGES-Tg.Mures
 • Materiale refractare
  • CAPITAL REFRACTORIES - Anglia
  • NAI-Cluj Napoca
 • Desulfurarea fontelor: UPB/CARBID FOX Tarnaveni / Rob.Industriale Bacau
 • Fgn GGG 40.3 - Inalta plasticitate - R.T and T - Germania
 • Cored Wire-Al/SiCa-Otel - Uzinsider Engineering, Galati
 • Ameliorare sectoare elaborare otel - Univ. Tehnica Cluj Napoca
 • Produse otel si fonta instalatii Metalurgice - METALURGICA, Aiud
 • Analize chimice-Spectrometrie - THERMO ARL Romania
 • Jgheab electromagnetic transport topituri metalice - Univ. TRANSILVANIA Brasov
FORMARE-MIEZUIRE-REGENERARE
 • Preparare-EVACTHERM-EIRICH - Germania
 • ECOLOTEC-liant sintetic-FOSECO - Germania
 • Linii formare FBO-HWS - Germania
 • NoBake-Temperaturi scazute - Huttenes Albertus, Romania
 • NoBake/Regenerare-piese mari otel-Kvaerner - IMGB
TURNARE-SABLARE-REMANIERE
 • Filtrare-FOSECO - Germania
 • Maselotare - FOSECO - Germania
 • Turnare piese ornamentale - TRUM, Carei
 • Simulare solidificare - MAGMASOFT-INAS, Craiova
 • Instalatii sablat - USF SURFACE PREPARATION - Romania
 • Reconditionare prin sudare - CONTEH-UZTEL, Ploiesti
PROTECTIA MEDIULUI
 • Implicarea invatamantului superior - ECOMETALURGIE - U.P.Bucuresti
 • Emisii nocive potential carburigene - U.T. Cluj Napoca
MATERIALE METALICE RECICLABILE
 • Dezbatere - Masa Rotunda
Discutii aprinse au fost inregistrate in cadrul dezbaterii organizate traditional in cadrul conferintei, de aceasta data avand ca tematica "MATERIALELE METALICE RECICLABILE (MMR)": management, tehnologii, cercetare. Au fost discutate probleme referitoare la sistemul national al colectarii si prelucrarii, zonarea surselor, prognozele privind formarea, calitatea si cantitatea MMR, tehnologiile de prelucrare, etc. La discutii au participat si reprezentantii de la Ministerul Industriei si Resurselor ca si din partea unor intreprinderi specializate in acest domeniu.

Si de aceasta data o componenta importanta a constituit-o oferta mai multor firme romanesti si straine, implicate in industria de turnatorie romaneasca, reunite in cadrul EXPOZITIEI organizate cu acest prilej (standuri, distribuire de material reprezentativ) sau prezente prin material publicitar in mapa conferintei, distribuita tuturor participantilor.

In cea de a treia zi a conferintei, a fost efectuata o vizita la S.C.UZTEL SA Ploiesti, producator reprezentativ de piese turnate de performanta.

Societatea comerciala UZTEL SA este una dintre cele mai cunoscute societati romanesti cu traditie in fabricarea si repararea de echipament petrolier.

Din anul 1904 in structura Societatii Romano-Americane se infiinteaza pe actuala locatie "Atelierele Mecanice" care in toata aceasta perioada s-au dezvoltat in mod continuu iar din anul 1950 s-au separat de Rafinaria Teleajan ca unitate industriala independenta sub denumirea "UZINA TELEAJEN".

Urmare dezvoltarii, unitatea a devenit intreprindere de baza a Minsterului Petrolului, profilul sau evoluand astfel incat, in prezent, ponderea principala in productie o detine in principal confectionarea de armaturi industriale si echipament la gura sondei, utilaje si instalatii petroliere, piese schimb pentru utilaj petrolier si tractoare, piese turnate (din otel, fonta si neferoase), piese forjate si matritate.

Societatea are o productie integrata, avand proiectare proprie dotata cu tehnica de calcul, care asigura proiectarea intregii game de produse. Societatea dispune de un serviciu de asigurare a calitatii si control, dotat cu laboratoare moderne care asigura conformitatea cu standardul ISO 9001 si API 6A. Certificarea asigurarii calitatii este avizata de AERO Q si Germanischer Lloyd.

Astfel UZTEL se prezinta ca o entitate tehnologica cu grad inalt de independenta si integrare, avand multiple capacitati de productie si facilitati de promovare a produselor proprii:
 • flexibilitate tehnologica ridicata si grad mare de adaptabilitate la modificarile structurale ale pietei;
 • grad ridicat de integrare al productiei (intre 60-85%)
 • dotare tehnica deosebit de complexa (SECTOARELE CALDE-SECTOARELE RECI);
 • colectiv de specialisti foarte bine pregatiti profesional intr-un "evantai" de varste favorabil;
 • piata de desfacere cu un grad relativ ridicat de stabilitate
 • stabilitate sociala cultivata si educata
 • mentinerea la un nivel controlabil a cheltuielilor financiare
 • aplicarea unor strategii de investitii curajoase si utile.
top


Adunarea Generala ATTR

In data de 07.06.2001 a avut loc la Ploiesti, Adunarea Generala a Asociatiei Tehnice de Turnatorie din Romania - ATTR. Aceasta s-a desfasurat concomitent cu lucrarile celei de a 16-a Conferinte Nationale de Turnatorie. La Adunarea Generala a ATTR au luat parte 80 de membrii, participanti direct sau prin mandat, persoane fizice si reprezentanti ai persoanelor juridice.

Ordinea de zi a adunarii a cuprins urmatoarele:
 1. Raport de activitate al Consiliului de Conducere al ATTR si al Biroului Executiv al acestuia in perioada Noiembrie 1999 - Iunie 2001; raportul a fost structurat pe doua capitole principale: actiuni tehnico-stiintifice si activitati si rezultate financiare.
 2. Proiect de actiuni pe perioada 2001/2002.
 3. Dezbateri
 4. Alegerea organelor de conducere ale ATTR pentru urmatorii doi ani.

 5. Adunarea Generala a aprobat raportele tehnico-stiintifice si financiare pentru perioada scursa de la precedenta Conferinta Nationala (Noiembrie 1999) ca si proiectele respective pentru perioada urmatoarea.

  Discutiile purtate au evidentiat in principal urmatoarele:
  • Necesitatea finalizarii Catalogului Turnatoriilor Romanesti, care sa reflecte in mod realist situatia actuala si perspectivele de dezvoltare a industriei de turnatorie din tara noastra.
  • Transmiterea acestui catalog in strainatate, in vederea onorarii solicitarilor in acest sens, in continua crestere. Tot mai multi utilizatori ai pieselor turnate, ca beneficiari directi sau firme de consultanta in domeniu, se arata interesati de potentialul turnatoriilor noastre.
  • Instituirea unui sistem de colectare a problemelor tehnice cu care se confrunta turnatoriile, membre ATTR si gasirea unor solutii in beneficiul acestora..
  • Utilizarea Revistei de Turnatorie in scopul de mai sus. Se solicita transmiterea catre redactia revistei a unor asemenea probleme, cu publicarea solutiilor in numerele urmatoare.
  • Organizarea unor intalniri periodice, pe teme date, cu participarea reprezentantilor turnatoriilor interesate.
  • Sprijinirea sistemului de invatamant specific industriei de turnatorie, in totalitatea sa (scoli profesionale - tehnice - invatamant superior).
  • Implicarea in mai mare masura a studentilor din specilitatea Turnarea Metalelor in actiunile ATTR si sprijinirea acestora atat in pregatire cat si in gasirea unor locuri de munca in domeniu.
  • Intensificarea activitatii membrilor Consiliului de Conducere ATTR in teritoriu, in vederea atragerii in mai mare masura a turnatoriilor romanesti la activitatea asociatiei noastre: accesul la Revista de Turnatorie, la informatiile tehnico-economice obtinute de ATTR din activitatea sa internationala, la comenzile de piese turnate primite din exterior, la actiunile tehnico-stiintifice organizate, etc.
  • Necesitatea implicarii in mai mare masura a ATTR in activitatea referitoare la viitorul industriei de turnatorie din Romania.

  A fost ales noul Consiliu de Conducere ATTR, format din 23 persoane: Anghel Codrin-PIPS Roman; Bacanu Ion Alexandru-HUTTENES Albertus, Romania; Bucur Florin- IAIFO Zala; Camui Cornel-ELECTROPUTERE Craiova; Campeanu Marius-ARIO Bistrita; Chiorean Sorin-IPSC Brasov; Crisan Aurel-Univ.TRANSILVANIA Brasov; Chirita Antoaneta-SIDEX Galati; Dinescu Lucian-INTEC Bucuresti; Dinu Ion-UZTEL Ploiesti; Dumitru Marian-AGERO Bucuresti; Gavrilut Vasile-FORTUS Iasi; Georgevici Iulian-UCM Resita; Hausler Eduard-HAUSLER Brasov; Hoblea Tiberiu-TURFOR Brasov; Iancau Nicolae- METALURGICA Aiud; Lambadarie Ioan-UPRUC-TAP Fagaras; Lixandra Octavian-LIXLAND Pitesti; Naghy Emil-Univ.TEHNICA Cluj Napoca; Riposan Iulian-Univ.POLITEHNICA Bucuresti; Simionescu Gheorghe-Univ.BACAU; Sofroni Laurentie- Univ.POLITEHNICA Bucuresti; Vasilescu Marian-AVERSA Bucuresti.

  Conform statutului Consiliul de conducere a ales membrii Biroului Executiv, astfel: Prof.dr.ing.Iulian Riposan-Presedinte; Prof.dr.ing. Aurel Crisan-Vicepresedinte; Ing. Dinu Ion-Vicepresedinte; Dr.ing.Lucian Dinescu-Secretar Executiv; Prof.dr.ing.Laurentie Sofroni-Director Revista de Turnatorie.
  In baza aceluiasi statut, Adunarea Generala ATTR a mai ales conducatorii a doua organisme si anume: Presedintele Comisiei de Cenzori-Ing.Tudose Moise; Decanul Colegiului de Etica Profesionala-Prof.dr.ing.Nicolae Avram. Membrii acestor organisme vor fi alesi de catre Consiliul de Conducere ATTR.

  S-a hotarat ca urmatoarea Conferinta Nationala si Adunare Generala ATTR sa aiba loc in anul 2003.

  top