A 15-A CONFERINTA NATIONALA DE TURNATORIE
3 - 5.11.1999, Universitatea Bacau

Prof.dr.ing. I. Riposan, ing. I.A. Bacanu
ASOCIATIA TEHNICA DE TURNATORIE DIN ROMANIA (ATTR) a organizat în colaborare cu Facultatea de Inginerie - Universitatea Bacau si Camera de Comert , Industrie si Agricultura Bacau, în perioada 03-05.11.1999 cea de a XV-a CONFERINTA NATIONALA DE TURNATORIE însotita de EXPOZITIE, ambele cu participare internationala.

Desfasurarea acestor manifestari tehnico-economice a fost sprijinita de catre SC ROBINETE INDUSTRIALE SA Bacau (care sarbatoreste 80 de ani de activitate), S.C.WORLD MACHlNERY WORKS SA Bacau, SC FONTAX SA Roman si SC AEROSTAR SA Bacau., cu participarea directa a ATTR Filiala Moldova.

I.a lucrarile conferintei s-au înregistrat 135 participanti, din 65 societati comerciale, institutii de cercetare, proiectare si învatamant superior, ca si din Norvegia, Franta, Germania, Austria si Georgia. Au fost abordate problemele de baza ale industriei de turnatorie, referitoare la echipamete, utitaje si tehnologii, probleme de mediu si ecologie, producerea si utilizarea fontelor, otelurilor si aliajelor neferoase performante, controlul turnarii si solidificarii. în cadrul a 37 de lucrari de specialitate.


Tematica dezbaterii a cuprins în principal urmatoarele:

ECHIPAMENTE - UTILAJE - TEHNOLOGII: Perspective în modernizare si dotare - IPSC Bucuresti / Brasov; Noutati HWS si EIRICH - Germania / Hausler Brasov; Procedeul "Air-Shock" - Universitatea Telrnica Brasov; Forme vidate si depresurizate - Universitatea Bacau / Robinete Industriale Bacau; Topire prin inductie - AAGES Tg. Mures (Simpozion 7.10.1999), INTEC - INDUCTRO Bucu-resti; Analiza spectrala - BAIRD si ARL; Uscarea cu microunde - Universitatea Tehnica Cluj Napoca; Tehnologii îmbunatatite - Robinete Industriale Bacau.

MEDIU-ECOLOGIE: Tehnici si echipamente desprafuire -NEOTECHNIK Germania / ADMIRA Slatina; Studii de impact de medi.u - Universitatea Tehnica Cluj Napoca.

FONTE-OTELURI-NEFEROASE: Criza fierului vechi - -Universitatea POLITEHNICA Bucuresti; Carburare / Aliere! Modificare - ELKEM Norvegia / LIXLAND Pitesti; Desulfurare CaC2 - Universitatea POLITEHNICA Bucuresti /CARBID FOX Tarnaveni; Captuseli cu durabilitate ridicata -LAFARGE-SVENSKA, LIXLAND Pitesti, NAI - Cluj Napoca; Deseuri feroase-otel - Universitatea Tehnica Cluj Napoca; Ereditatea materialelor metalice - Universtatea TRANSILVANIA Brasov; Utilizarea SiC Metalurgica -CASIROM Turda; Piese turnate Fgn -Arbori cotiti - DACIA- CESAR Pitesti / Universitatea POLITEHNICA Bucuresti; Fc-modificate - AUTOMOBILE DACIA - CESAR Pitesti; Armaturi - calitate - Universitatea Tehnica Cluj Napoca; Discuri rafinor -Universitatea Bacau / LETEA Bacau /WMW Bacau.

TURNARE-SOLIDIFICARE: Proprietati termofizice amestecuri de formare - Universitatea Bacau / Aerostar Bacau; Prepararea bentonitei de turnatorie - INTEC Bucuresti; Modelare-solidificare: INAS Craiova, MAGIC Bucuresti / Brasov; Proiectare retele turnare-METSOF'T-ROMAN Brasov, Universitatea Transilvania Brasov, Robinete Industriale Bacau / Universitatea Politehnica Bucuresti; Rernaniere micropori - produse DIAMA.NT Metallplastic; Procedee speciale de turnare centrifugala - Metalurgica Aiud / Universitatea POLITEHNlCA Bucuresti.Turnarea Continua -Universitatea Tehnica Cluj Napoca si Universitatea Transilvania Brasov.

În cadrul acestei conferinte, o componenta importanta a constituit-o oferta mai multor firme romanesti si straine, implicate în industria de turnatorie romaneasca, reunite în cadrul EXPOZITIEI organizate cu acest prilej prin standuri, distribuire de material reprezentativ sau prezente prin material publicitar în mapa conferintei, distribuita tuturor participantilor.

În acest sens, pot fi amintite firmele:
 • CARBID FOX - Tarnaveni (CaC2 pentru desulfurare si sudura, var);
 • HEINRICH WAGNER SINTO (HWS) - Germania (Utilaje si linii de formare);
 • EIRICH - Germania (Amestecatoare pentru statiile de preparare);
 • HÜTTENES ALBERTUS - Germania (Materiale de formare si miezuire);
 • AMCO Otopeni (Aparatura de masura si control);
 • AEROSTAR Bacau (Piese turnate si forjate);
 • METAL PROGRES SOFT Bucuresti - (Softwares pentru turnatorii, tehnologii performante).
 • EXPLOATAREA MINIERA Rm. Valcea (Materiale auxiliare pentru turnatorii);
 • ELKEM - Norvegia (Materiale de aliere, carburare si modificare);
 • LAFARGE REFRACTORIES - Franta (Materiale refractare si echipamente specifice.);
 • SIDERMES - Italia (Aparatura pentru masurarea temperaturii);
 • INAS Craiova (Programe soft ProEngineer si Magmasoft);
 • MUREXIM - Furtenbach - Austria (Materiale de formare si miezuire);
 • AAGES Tg. Mures (Echipamente de încalzire si topire prin inductie);
 • IAIFO Zalau (Armaturi industriale de fonta si otel);
 • CASIROM Turda (Carbura siliciu, refractare carborundice si silica, mase stampare acide);
 • DIAMANT Metallplastic Germania (Remaniere piese turnate);
 • ARL SPECTROMETERS - Elvetia (Spectrometrie, analize chimice rapide);
 • BAIRD -SUA (spectrometrie, analize chimice rapide);
 • MAGIC SYSTEMS - Bucuresti / Brasov (programe soft);
 • FERRALT- Campina (modificatori nodulizanti si grafitizanti);
 • ELECTROTEHINICA Bucuresti (generatoare statice de medie frecventa):
 • ROBINE'I'E INDUSTRIAE Bacau (armaturi industriale din fonta tip Fc si Fgn);
 • UNIVERSITA'I'EA Bacau (echipamente performante);
 • NEOTECHNIC - Germania (echipamente si tehnologii pentru depoluare).

În a treia zi a conferintei, a fost efectuata o vizita la societatile comerciale ROBINETE INDUSTRIALE Bacau (producator reprezentativ de piese turnate de performanta) si WORLD MACHINERY WORKS (cunoscut producator de masini unelte, deci consumator de piese turnate).

ROBINETE INDUSTRIALE S.A: 1919-1999 - 80 de ani de existenta; capital privat, avand actionar majoritar SC BAVARIA SRL Bacau (54,16% actiuni); piese tipice (armaturi industriale: 0,5 kg...3,5 t, masini unelte: 0,5 kg...6,0t, clopote bronz: 40... 1000 kg); fonte turnate (Fgn 500-7; 450--10; 400-15; 400-18; 65-45-12; 60-40-18), Fc (200, 250), FcX (250,300); elaborare cubilou (Ø1100 mm), cuptoare inductie cu creuzet (l,0t; 6,3t), cuptoare inductie cu canal (6/9 t)); formare (linii de formare la presiuni înalte, (Künkel--Wagner), integrarea masinii de formare HWS si a amestecatorului Eirich într-o linie automatizata; miezuire - hot box; rasini fenolice; silicat de sodiu; modelarie (lemn, metal, masini copiat în coordonate); laborator (analiza chimica rapida Fe, Cu, încercari mecanice); elaborarea si turnarea fontelor în conditii performante (captuseli refractare, cuptoare si oale, echipamente de stampare - Lafarge - Svenska Hoganas; agent carburare - ELGRAPH-ELKEM; aliere Si - MINSlL / GRANSIL-ELKEM (granulat în apa); desulfurare - CaC2 -CARBID FOX Tarnaveni; modificare - FOUNDRISIL, BJOMET, SUPERSEED EXTRA-ELKEM; sisteme controlate de prelevare a probelor si masurarea temperaturii fontei -SlDERMES Italia, AMC Otopeni; nodulizare - autoclava 350 kg, basculanta; dozarea controlata a fontei la modificare - cantar KGW.

WORLD MACHINERY WORKS S.A. (MASINI UNELTE): capital privat (societate romano-americana) profilul de activitate (fabricarea masinilor unelte pentru prelucrarea metalului si Iemnului; constructii metalice si parti componente; tratarea si acoperirea metalelor; activitati de proiectare, inginerie si servicii tehnice; service si puneri în functiune masini unelte); obiective vizitate (ateliere de prelucrari mecanice universale; ateliere de prelucrari piese mari turnate si sudate; ateliere de prelucrat roti dintate si axe-brose; ateliere de montaj masini unelte).
top