PARIS 2000 - EXPOZITIA MONDIALA DE TURNATORIE

Prof.dr.ing. Laurentie SOFRONI - Universitatea Politehnica Bucuresti


Cu ocazia celui de-al 64-lea Congres Mondial de Turnatorie (Paris, 10-14 sept. 2000) a fost organizata si o Expozitie de profil în Palatul Congreselor, la care au participat peste 110 firme; cu precadere cele din Euro-pa de vest. Numele firmelor, activitatea lor generala, gama de produse, caracteristicile lor, sunt prezentate într-un catalog special editat care se gaseste în Biblio-teca ATTR. Expozilia s-a bucurat de un mare succes, întrucât a beneficiat de prezenta celor 800 de partici-panti, din 35 de tari, la Congresul Mondial de Turna-torie.

Comitetul de organizare a fost constituit din: presedinte -dl. Henry Thevenin, vicepresedinte -dl. Fabrice Hourlier. În cele 110 standuri a fost prezentat stadiul actual al tehnologiilor, utilajelor, materialelor si al nivelului de informare din sectorul de productie de piese turnate. Firmele care au expus (unele binecunoscute în tara noastra) sunt: Hüttenes Albertus, Furtenbach, Georg Fischer Disa, Aluminium Pechiney, Ashland, Bühler, Foseco, Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik, Heraeus Electro Nite, Impianti Macchine Fonderia, Inductothermie, Laempe, etc. Din multitudinea de exponate, cataloage, prospecte si produse prezentate vom mentiona doar câteva.

De mentionat posibilitatea adaptarii liniilor Disa-matic condiliilor din turnatoriile de productie de serie mica, firma Disamatic furnizând în prezent si acest gen de linii de formare. O astfel de linie (Disamatic 2110) este utilizata pentru prima data în Franta, la turnatoria firmei Boisson, pentru producerea pieselor turnate din bronz. Dimensiunile formei: 500x400 mm. Linia a început sa functioneze din anul 1999. Productivitatea liniei: 60-70 forme/h. Functionarea liniei este semiau-tomatizata. Miezurile sunt fixate în forma manual.

Foundry Equipement and Supplies Association (FESA), din care fac parte 39 de firme, expune utilaje si tehnologii moderne utilizate în diferite sectoare ale turnatoriilor. Din asociatie fac parte cunoscutele firme Ajax Magnethermic Europe Ltd, Ashland Foundry products, Georg Fischer Dita Ltd., Foseco, Inductotherm Europe Ltd., Institute of British Foundrymen, etc. membrii FESA ofera cele mai noi solutii în ceea ce priveste cuptoarele de elaborare a aliajelor, controlul mediului, dezbaterea si racirea pieselor, sistemele de amestecuri de formare, echipamentele pentru turnarea sub presiune, masinile de miezuit, regenerarea nisipu-lui, utilizarea calculatoarelor în turnatorie, practic în toate domeniile.

Firma Pechiney Electrometallurgie (standul 60) a prezentat printre altele modifcatori grafitizanli pentru fonte cu grafit lameiar si nodular, în vederea realizarii unui efect mai întârziat. Se stie ca efectul modificator grafitizant se diminueaza puternic dupa modificarea în oala. Astfel, dupa 1 S minute de mentinere, in cazul fontei cu grafit nodular, numarul de nodule/mm2 se poate micsora de la 500 la 120. (fig. 1)

Din acest motiv firma si-a propus sa elaboreze modificatori care sa fie introdusi în fonta în timpul turnarii. În acest scop utilizeaza doua tipuri de modificatori: tip Inolate, cu granulatie precisa cuprinsa între 0,20 si 0,70 mm, care se introduc în jetul de fonta în timpul turnarii si tip Moldinoc, sub forma de lingouri rnici (fig. 2), care pot fi de doua compozitii si forme si gre-utati diferite. Acest modificator se introduce într-o cavitate speciala a formei în releaua de turnare sau în interiorul formei.

Avantajele: eliminarea efectului demodificator, micsorarea costului, consurn mic de modificator si deci mentinerea practic neschimbata a compozitiei fontei, obtinerea sigura a structurii feritice. În Tabelul 1 sunt prezentate compozitiile modificatorilor grafitizanli produsi de firma Pechiney.În standul 88 au fost prezentate directii ale activi-tatii Centrului tehnic al Industriilor pentru Turnatorii (CTIF). Rolul centrului este acela de a introduce si a îmbunatati tehnologiile moderne si eficiente în turna-torii. Caile de colaborare cu întreprinderile sunt variate: transferul si aplicarea rezultatelor proprii, asistenta teh-nica data de experti în vederea rezolvarii unor proble-me concrete, reuniunile tehnice regionale pe teme date (normele ISO, simularea numerica în turnatorii, etc.). Industria este tot mai mult implicata în programele de cercetare ale Centrului. A fost creata în acest scop o statie pilot industriala pentru fecare proiect. Rezulta-tele cercetarilor sunt publicate în revista Fonderie -Fondeur d'aujourd'hui. Centrul coordoneaza activita-tile Editiilor tehnice ale industriei de turnatorie (ETIF).

Editions Techniques des Industries de la Fonderie (standul 11) a permis analiza activitatii de editare a lucrarilor de specialitate. ETIF a prezentat publicatii de un deosebit interes pentru industria de piese turnate. Mentionam doar câteva din aceste lucrari mai voluminoase:
 • Vocabularul de Turnatorie (4 fascicule: francez-englez, englez-francez, francez-german, german- francez);
 • Dictionar ideologic de turnatorie (800 p.);
 • Manual elementar de utilizare practica a metodelor statistice (300 p.);
 • Programe statistice de microordinatoare pentru cazul inginerilor si tehnicienilor din turnatorie (98 p.);
 • Utilizarea microordinatoarelor în turnatorii (150 p.);
 • Caracteristicile termice peritru selectia aliajelor turnate si a materialelor de formare (78 p.);
 • Manualul amestecurilor cu întarire chimica de la pre-parare pâna la regenerare (230 de fise);
 • Maselotarea pentru formele din amestecuri (176 p.);
 • Ghidul tehnologiilor ecologice si a metodelor de tra-tare a deseurilor (365 de fise);
 • Manualul fontelor turnate (590 p.);
 • Fabricarea fontei cu graft nodular cu procedee bazate pe magneziu (91 p.);
 • Manganul în fonta (86 p.);
 • Atlas metalografic pentru fonte (92 p.)
 • Atlas microfractografic pentru fonte (163 p.)
 • Deseurile de otel si turnatoriile de fonta (235 p.);
 • Fontele cenusii hipereutectice; fonte de furnal pentru turnatorii (106 p:)
 • Aliajele Fe-C-Cr si variantele lor (158 p);
 • Nomenclatorul international al aliajelor de aluminiu pentru piese turnate (120 p)
 • Ghid pentru proiectarea pieselor turnate din aliaje neferoase (80 p)
 • Turnarea sub presiune a aliajelor de aluminiu (4 vol.); - Tehnologia turnarii în forme metalice (138 p);
 • Noi procedee de turnare a aliajelor neferoase în forme metalice (80 p);
 • Concetia si calculul sistemelor de alimentare la tur-narea sttb presi.tne (1 12 p);
 • Atlas metalografic pentru aliajele de aluminiu turnate (102 p)
 • Atlas microfractografic pentru aliajele de aluminiu turnate (bilingv francez-englez, 188 p.);
 • Tratamentele termice ale aliajelor de aluminiu turnate Qualit-A (92 p.);
 • Ghid de utilizare si de proiectare a pieselor turnate din otel (86 p);
 • Conducerea cuptoarelor electrice cu arc pentru elabo-rarea otelurilor carbon si a otelurilor speciale (108 p.);
 • Faza sigma în otelurile refractare (2 volume);
 • Proprietatile de folosire a otelurilor turnate (oteluri aliate de constructie-81 p., inoxidabile artensitice - 2 volume);
În catalogul prezentat la stand sunt mentionate circa 162 de lucrari tiparite privind piesele turnate din aliaje feroase si neferoase.

În timpul Congresului au fost organizate vizite la diferite întreprinderi din apropierea Parisului. Am ales una din cele mai importante turnatorii pentru piese de arta. Turnatoria De Coubertin, care face parte din Fundatia De Coubertin, a fost înfiintata în anul 1963, realizeaza în principal pentru export, valoroase obiecte de atta apreciate în întreaga lume. Aici sunt puse în aplicare cele mai îndraznete opere sculpturale.
Mentionam ca în Franta se acorda o atentie deose-bita operelor de arta turnate din bronz sau fonta, din motive lesne de înteles. Din acest motiv, în afara turna-toriei mentionate, functioneaza cel putin înca 20 de alte turnatorii cu veche traditie, cunoscute, de asemenea, în întreaga lume.

Fundatia De Coubertin se gaseste în localitatea Saint-Remy-les-Clevreuse, la I5 km de Versailles. Turnatoria De Coubertin realizeaza de asemenea diagnostice pe baza unui studiu istoric si iconografic al monumentelor, precum si analize. (endoscopie si gammagrafie) ale materialelor si structurii lor. Pe baza acestor cercetari sunt restaurate opere originale, cu patina de protectie necesara. Tehnologia de turnare a obiectelor de arta este cea clasica pe baza de modele usor fuzibile. Particularitatea tehnologiei utilizate în aceasta turnatorie o reprezinta folosirea formelor coaja.

top