CĂRȚI DE SPECIApTATE TIPĂRITE ÎN ROMÂNIA CARE SE GĂSESC ÎN BIBpOTECA ATTR

BIBLIOTECA DE TURNATORIE

CARTI INTRATE IN BIBLIOTECA ATTR

 

·         Popescu V.I., Ghiban N. DEFORMABILITATEA MATERIALELOR METALICE. București, Editura Printech, 2005, 104p.

·         Popescu N., Cojocaru M. CEMENTAREA OȚELURILOR PRIN INSTILAREA LICHIDELOR ORGANICE. București, Editura Fain Partners, 2005, 235p.

·         Nicolae A., Predescu C., Nicolae Maria ș.a. Convergențe juridico - inginerești în dreptul mediului. București, Editura Printech, 2005, 258p.

·         Oprescu I., Bălescu C., Mirea V. ș.a. INSTALAȚII PENTRU TRATAMENTE TERMICE ALE MATERIALELOR METALICE. București, Editura Matrix Rom, 2004, vol.I-268p, vol.II-379p.

·         Dobrescu C., Nicolae Maria, Vîlciu Irina. METALURGIE FEROASĂ: CULEGERE DE PROBLEME. București, Editura Politehnica Press, 2004, 151p.

·         Semenescu A., Oprescu I., Petrescu D.G. PROCESE ȘI ECHIPAMENTE DE RĂCIRE LA TRATAMENTUL TERMIC AL PIESELOR. București, Editura Matrix Rom, 2002.

·         Dimitriu S., Semenescu A., Semenescu Mihaela. STATISTICĂ MACROECONOMICĂ ȘI MICROECONOMICĂ. București, Editura Matrix Rom, 2005, 232p.

·         Momîrlan Magdalena, Bădescu V. OXIDAREA TITANULUI ȘI A UNOR ALIAJE DE TITAN. București, Editura AGIR, 2001,147p.

·         *** MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI SECURITATEA: UNDE SUNTEȚI VOI? CD ROM al referatelor prezentate la a 58a Ediție a zilelor de studiu ale Asociației Tehnice de Turnătorie din Franța. Paris, 2003.

·         Gherghișor G., Păunescu Ruxandra. STICLE METALICE. București, Editura Printech, 2005, 270p.

·         Gavrilă H., Kappel W., Mirela-Maria Codescu. MATERIALE MAGNETICE. București, Editura Printech, 2005, 362p.

·         Nicolae A., Predescu Cr., Nicolae Maria. OPERAȚIONALIZAREA CONCEPTULUI DD ÎN SIDERURGIE. București, Editura Printech, 2006, 376p.

·         Geantă V. PROCEDEE ȘI TEHNOLOGII DE RAFINARE A OȚELULUI. București, Editura Printech, 2003, 328p.

·         Nicolae A., Dina Vasipca, Predescu C. ș. a. TEORIA PROCESELOR DE GENERARE A POLUANȚILOR, CAZUL INDUSTRIEI MATERIALELOR METALICE. București, Editura Printech, 2006, 222p.

·         *** 67th- World Foundry Congress. 5-7 June 2006, Harrogate, UK.

·         ***Al 110leaCongres de Turnătorie din SUA. Transactions of the American Foundry society and the Proceedings of the one Hundred Tenth Annual Matalcasting Congress, April 18-21, 2006, Columbus, Ohio.

·         *** AFS Transactions 2006, American Foundry Society, Schaumburg, IL USA, 2005.

·         ***Cast Expo 05. Die Casting Papers presentations. At. Louis, Missouri, April, 16-19, 2005.

·         Popescu V.I., Ghiban N. DEFORMABILITATEA MATERIALELOR METALICE. București, Ed. Printech, 2005, 104p.

·         Gheorghe Simionescu, Constantin Cernat, Elena Țigănilă. MATERIALE TEHNOLOGICE PENTRU TURNĂTORII. Editura BREN, București, 2007, 424 de pagini

·         Radu Ștefănoiu, Victor Geantă. RAFINAREA OȚELURILOR PRIN INJECTAREA GAZELOR INERTE. 219 pg,  155 referiri bibpografice la Editura BREN, București, 2008

·         Victor Geantă, Radu Ștefănoiu. INGINERIA PRODUCERII OȚELULUI. 320 pagini, 108 referiri bibpografice, Editura BREN, București, 2008.

·         V.I. Popescu, C. Chiriac. OȚELURI DE SCULE. 98  pagini. Editura SEMNE, București, 2010

·         V.I. Popescu, C. Chiriac. OȚELURI RAPIDE. Sopdificarea, omogenizarea structurii și tratamentul termic. 200 de pagini. Editura AGIR, București, 2002.

·         Ecaterina Matei, Irina-Diana Parpală, Daniela Ariada Manea, Andra Mihaele Stoica, Avram Nicolae. CARACTERIZAREA POLUANȚILOR METALURGICI. 183 pagini. Editura PRINTECH, București, 2007.

·         Gh. Florea, Opmpia Pandia, Al. Chiriac, I. Sărăcin. ALIAJE ANTIFRICȚIUNE PENTRU SISTEME TEHNICE. UNIVERSITATEA „Dunărea de Jos” Galați.

·         Florin Diaconescu. TURNAREA CENTRIFUGĂ A ALIAJELOR NEFEROASE. Editura Tehnopress, Iași- 2011.

·         Ciobanu Ioan, Szabo Ciprian, Bedo Tibor, Crișan Aurel, Munteanu Ion Sorin. MASELOTE IZOLATE TERMIC UTILIZATE LA TURNAREA PIESELOR METALICE”, 186 pagini.

·         Ciobanu Ioan, mat dr. Monescu Vlad, conf. dr. ing. Munteanu Ion Sorin, prof.dr.ing. Crișan Aurel. SIMULAREA 3D A SOLIDIFICĂRII PIESELOR TURNATE.

·         Semenescu, I. Oprescu, V. Mirea, C.V. Semenescu, B. Florea. CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR MATERIALS PROCESSING. Edit. Printech, București, 2006, 128 fig., 304 p., 48 ref. bibpografice.

·         Rusu, T.,  R., Munteanu – MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII DE CERCETARE – DEZVOLTARE – Cluj-Napoca, 2003, Ed. Mediamira, 142 p.

·         Vasilescu, M., Cleopatra Dumitrescu Herwartz, Ioana Vasilescu. ALIAJE PE BAZĂ DE AL-LI DESTINATE CONSTRUCȚIILOR AEROSPAȚIALE. Ed. Printch, 2005, 377p..

·         A.Nicolae, Ecateria Matei, I.Mepnte, D.Savin, Mariana Hritac, V.Serban, M.pcurici, Nicupna Balanescu - Management de mediu in industria materialelor metalice, Editura Fair Partners, Bucuresti, 2001, 256p.

·         P.Habibullah - Global Warning Subverting disaster of new millenium, Islamabad, Allama Iqbal Open University, 2001, 340p.

·         A.Aloman - Introducere in Stiinta Materialelor Supraconductoare, Editura Bren, Bucuresti, 2002, 218p.

·         P.Dumitrascu - Manual de turnatorie, Fundatia pentru literatura si arta "Regele Carol II", Bucuresti, 1938, 238p

·         G.Neagu, Fl.Stefanescu - Metalic Matrix Composites with Particles, Editura Bren, Bucuresti 2002, 141p.

·         A.Nicolae, C.Predescu - Bazele teoretice ale agregatelor termotehnologice din industria materialelor metalice. Printech, Bucuresti, 2001, 342p.

·         P.Moldovan, M.Buzatu, G.Popescu - Bazele tratarii topiturilor metalice, Printech, Bucuresti, 2001, 342p.

·         G.Neagu, Fl.Stefanescu, C.Bratu - Fizica tratarii topiturilor metalice, Editura Bren, Bucuresti, 2002, 214p.

·         N.Cerban, I.Adrian, Gh.Calea, M.Sohaciu, C.Copeschi, A.Nicolae - Ingineria materialelor metalice in contur fianciar-bancar, Ed.Fair Partners, Bucuresti, 2002, 207p.L.Frumosu, M.Fippoiu - Cultura industriei. Economia valorificarii metalelor din deseuri. Bucuresti, Ed.Adevarul, 2002, 340p.

·         A.Aloman, Gapna Badica - Dictionar de Stiinta si Ingineria Materialelor Rus-Roman, Bucuresti, UPB, 1995, 1158p (3 volume).

·         S.Ciuca, I.Antoniac, T.Molangiuc, O.Trante - Biomateriaux, Bucuresti, Printech, 2001, 188p.

·         I.Pencea - Elemente de anapza structurala appcata, Bucuresti, Printech, 2001, 166p.

·         I.Pencea - Bazele analizei structurale a materialelor, Bucuresti, Printech, 2001, 251p.

·         A.Leca, I.Presecaru - Proprietati termofizice si termodinamice, vol.2, Bucuresti, Ed.Tehnica, 1994, 276p.

·         C.Cernat, Teodora Sabau, P.Toboc - Bazele proiectarii, reproiectarii si modernizarii turnatoriilor, Bucuresti, Ed.Tehnica, 1998, 306p.

·         , Karachi, Educational Press, 2000, 184p.

·         Aloman A. Diagrame de echilibru fazic ternare. Bucuresti, Editura Printech,1999,163 p

·         Aloman A. Echilibre fazice în sisteme unare, binare, ternare si cuaternare. Bucuresti, Editura Printech, 1999, 292 p.

·         Proceedings - Casting wifhout Borders - Lucrarile celui de-al 63-lea Congres Mondial de Turnatorie, Budapesta, Ungaria Mining and Metallurgical Society, 1998 (44 comunicari).

·         Aloman A., Taloi D. Termodinamica computerizata a aliajelor. Editura Printech, 1999, 204p

·         Aloman A. Sistemul de aliaje Fe-C. Structura, proprietatile si diagrama de echilibru fazic. Bucuresti, Editura Printech, 1999, 66 p.

·         Aloman A. Statistica si probabilitate în experimentul stiinpfic. Bucuresti, Editura Matrix Rom, 1998, 167p.

·         Eldarhanov A.S. Procesele de cristalizare în câmp de oscilatii elastice. Editura Interbuk si Metallurghia, Moscova, 1996, 256 p. (limba rusa)

·         Efimov V.A., Eldarhanov A.S. Tehnologii actuale de turnare si cristalizare a apajelor. Editura Masinostroeriie, Moscova, 1998, 360 p. (limba rusa)

·         Aloman A., Badica G. Dictionar de stiinta si ingineria materialelor rus-român. Bucuresti, Universitatea Poptehnica Bucuresti, 1995, 3 vol. 1150 p.

·         Magnitkii O.N., Pirainen V.lu. Turnarea obiectelor de arta, Sankt Petersburg, Editura Poptehnica, 1966. 232 p.Recenzie

"Worldwide Guide to equivalent nonferous metals and alloiys". Second edition. ASM International, Ohio, 1997, 2000 p.

Cartea reprezinta rodul colaborarii a 28 de centre de standardizare din toata lumea. Pentru fiecare produs sunt prezentate cerintele, modul de livrare a produselor, tratamentul termic, pretul de cost si utilizarea finala. De asemenea, pentru fiecare produs este data echivalenta mondiala precum si similaritatea. Sunt analizate produsele din aliaje de aluminiu turnate si deformate, produsele din aliaje de cupru, plumb, magneziu, nichel, staniu si zinc.

Lucrarea este utila studentilor, cadrelor didactice, doctoranzior si specialistilor care lucreaza în domeniul metalurgiei. Ea este foarte utila celor care efectueaza export de produse metalurgice de aliaje neferoase.
De mentionat ca în biblioteca catedrei de turnarea metalelor se mai afla o lucrare similara: "Worldwide Guide to Cast Irons and Steels".

Dr. ing. Mihaela PANA


top